Lý do mọi nhà lắp internet VNPT
Tốc độ nhanh vượt trội lên đến 1000Mbps băng thông.
Đường truyền ổn định, Bảo mật thông tin.
Lắp đặt dịch vụ nhanh, khách hàng không phải đợi lâu.
Tổng đài hỗ trợ, chăm sóc và giải đáp khách hàng 24/7.
GÓI CƯỚC HOME NET
HOME NET 1
Tốc độ 100 Mbps
1 tháng
165.000 ₫
6 tháng
990.000 ₫
HOME NET 2
Tốc độ 150 Mbps
1 tháng
180.000 ₫
6 tháng
1.080.000 ₫
HOME NET 3
Tốc độ 200 Mbps
1 tháng
209.000 ₫
6 tháng
1.170.000 ₫
HOME NET 4
Tốc độ 250 Mbps
1 tháng
219.000 ₫
6 tháng
1.314.000 ₫
HOME NET 5
Tốc độ 300 Mbps
1 tháng
249.000 ₫
6 tháng
1.494.000 ₫
HOME NET 6
Tốc độ 500 Mbps
1 tháng
350.000 ₫
6 tháng
2.100.000 ₫
GÓI CƯỚC HOME NET + MyTV
HOME NET 1 (Nâng cao)
Tốc độ 100 Mbps
1 tháng
215.000 ₫
6 tháng
1.290.000 ₫
Hỗ trợ MyTV gói Nâng cao STB
HOME NET 2 (Chuẩn)
Tốc độ 150 Mbps
1 tháng
220.000 ₫
6 tháng
1.320.000 ₫
Hỗ trợ MyTV gói Chuẩn STB
HOME NET 2 (Nâng cao)
Tốc độ 150 Mbps
1 tháng
230.000 ₫
6 tháng
1.380.000 ₫
Hỗ trợ MyTV gói Nâng cao STB
HOME NET 3 (Chuẩn)
Tốc độ 200 Mbps
1 tháng
249.000 ₫
6 tháng
1.494.000 ₫
Hỗ trợ MyTV gói Chuẩn STB
HOME NET 3 (Nâng cao)
Tốc độ 200 Mbps
1 tháng
259.000 ₫
6 tháng
1.554.000 ₫
Hỗ trợ MyTV gói Nâng cao STB
HOME NET 4 (Chuẩn)
Tốc độ 250 Mbps
1 tháng
259.000 ₫
6 tháng
1.554.000 ₫
Hỗ trợ MyTV gói Chuẩn STB
HOME NET 4 (Nâng cao)
Tốc độ 250 Mbps
1 tháng
269.000 ₫
6 tháng
1.614.000 ₫
Hỗ trợ MyTV gói Nâng cao STB
HOME NET 5 (Chuẩn)
Tốc độ 300 Mbps
1 tháng
289.000 ₫
6 tháng
1.734.000 ₫
Hỗ trợ MyTV gói Chuẩn STB
HOME NET 5 (Nâng cao)
Tốc độ 300 Mbps
1 tháng
299.000 ₫
6 tháng
1.794.000 ₫
Hỗ trợ MyTV gói Nâng cao STB
HOME NET 7 (Chuẩn)
Tốc độ 300 Mbps
1 tháng
319.000 ₫
6 tháng
1.914.000 ₫
Hỗ trợ MyTV gói Chuẩn STB
HOME NET 7 (Nâng cao)
Tốc độ 300 Mbps
1 tháng
329.000 ₫
6 tháng
1.974.000 ₫
Hỗ trợ MyTV gói Nâng cao STB
GÓI CƯỚC HOME MESH
HOME MESH 1
Tốc độ 100 Mbps
1 tháng
195.000 ₫
6 tháng
1.170.000 ₫
Tặng 1 wifi mesh
HOME MESH 2
Tốc độ 150 Mbps
1 tháng
210.000 ₫
6 tháng
1.260.000 ₫
Tặng 1 wifi mesh
HOME MESH 3
Tốc độ 200 Mbps
1 tháng
239.000 ₫
6 tháng
1.350.000 ₫
Tặng 1 wifi mesh
HOME MESH 4
Tốc độ 250 Mbps
1 tháng
249.000 ₫
6 tháng
1.494.000 ₫
Tặng 2 wifi mesh
HOME MESH 5
Tốc độ 300 Mbps
1 tháng
309.000 ₫
6 tháng
1.674.000 ₫
Tặng 3 wifi mesh
HOME MESH 6
Tốc độ 500 Mbps
1 tháng
430.000 ₫
6 tháng
2.580.000 ₫
Tặng 3 wifi mesh
0889.727.374