GÓI CƯỚC HOME INTERNET

Home 1

165.000đ/tháng

 • Wifi siêu tốc 80Mbps 
 • Cho mượn Miễn Phí modem Wifi 5G
 • Tư vấn lắp đặt tại nhà
 • Miễn phí 100% công lắp đặt
 • Giá cước 4 tháng : 495.000đ
 • Giá cước 7 tháng : 990.000đ
 • Giá cước 15 tháng : 1.980.000đ
Đăng Ký

Home 2

180.000đ/tháng

 • Wifi  siêu tốc 120Mbps 
 • Cho mượn Miễn Phí modem Wifi 5G
 • Tư vấn lắp đặt tại nhà
 • Miễn phí 100% công lắp đặt
 • Giá cước hàng 4 tháng : 540.000đ
 • Giá cước 7 tháng : 1.080.000đ
 • Giá cước 15 tháng : 2.160.000đ
Đăng Ký

Home 3 Super

195.000đ/tháng

 • Wifi  siêu tốc 150Mbps 
 • Tốc độ truy nhập quốc tế tối đa 35Mps
 • Cho mượn Miễn Phí modem Wifi 5G
 • Tư vấn lắp đặt tại nhà
 • Miễn phí 100% công lắp đặt
 • Giá cước 4 tháng : 660,000đ
 • Giá cước 7 tháng : 1.320.000đ
 • Giá cước 15 tháng : 2.640.000đ
Đăng Ký

Home 4 Super

230.000đ/tháng

 • Wifi  siêu tốc độ 250Mbps
 • Tốc độ truy nhập quốc tế tối đa 35Mps
 • Cho mượn miễn phí modem  Wifi 5G
 • Tư vấn lắp đặt tại nhà
 • Miễn phí 100% công lắp đặt
 • Giá cước 4 tháng : 720.000đ
 • Giá cước 7 tháng : 1.440.000đ
 • Giá cước 15 tháng : 2.880.000đ
Đăng Ký

HOME 5 SUPER

260.000đ/tháng

 • Wifi  siêu tốc 300Mbps
 • Tốc độ truy nhập quốc tế tối đa 35Mps
 • Cho mượn Miễn Phí modem Wifi 5G
 • 03 Wifi Mesh
 • Tư vấn lắp đặt tại nhà
 • Miễn phí 100% công lắp đặt
 • Giá cước 4 tháng : 870.000đ
 • Giá cước 7 tháng : 1.740.000đ
 • Giá cước 15 tháng : 3.480.000đ
Đăng Ký

HOME NET

600.000đ/tháng

 • Wifi  siêu tốc 350Mbps 
 • Cho mượn Miễn Phí modem Wifi 5G
 • Tư vấn lắp đặt tại nhà
 • Miễn phí 100% công lắp đặt
 • Giá cước  tháng : 600.000đ
 • Giá cước 7 tháng : 3.600.000đ
 • Giá cước 15 tháng : 7.200.000đ
Đăng Ký

GÓI CƯỚC HOME COMBO

Home Tiết Kiệm

Giá chỉ từ : 239.000 đ/tháng(đã VAT)

 • Wifi  cáp quang 120Mbps
 • 15GB: Chia sẻ data tối đa 5 thành viên
 • Miễn phí cuộc gọi giữa các thành viên trong nhóm
 • 1.000 phút thoại nội mạng dùng chung cho các thành viên trong nhóm
 • MyTV : Gói chuẩn
 • Giá cước 7 tháng : 1.434.000đ
 • Giá cước 15 tháng : 2.868.000đ
Đăng Ký

Home Kết Nối

Giá chỉ từ : 289.000 đ/tháng(đã VAT)

 • Wifi  cáp quang 150Mbps
 • 30GB: Chia sẻ data tối đa 5 thành viên
 • 1.000 phút thoại nội mạng dùng chung cho các thành viên trong nhóm + 50p ngoại mạng
 • Truyền hình theo yêu cầu: Gói Nâng cao 160 kênh + 18 kênh VTV Cab
 • Giá cước 7 tháng : 1.734.000đ
 • Giá cước 15 tháng : 3.468.000đ
Đăng Ký

Home Thể Thao

Giá chỉ từ : 383.000 đ/tháng(đã VAT)

 • Wifi  cáp quang 150Mbps
 • 30GB: Chia sẻ data tối đa 5 thành viên
 • 1.000 phút thoại nội mạng dùng chung các thành viên trong nhóm
 • Truyền hình theo yêu cầu: Gói nâng cao 160 kênh + 18 kênh VTV Cab và chùm kênh K+ giải trí, thể thao HD cực đỉnh: K+1, K+NS, K+PM, K+PC, Fox Sports, Fox Sports 2
 • Giá cước 7 tháng : 2.298.000đ
  Giá cước 15 tháng : 4.596.000đ
Đăng Ký

Home Giải Trí

Giá chỉ từ : 299.000 đ/tháng(đã VAT)

 • Wifi  cáp quang 150Mbps
 • 30GB: Chia sẻ data tối đa 5 thành viên
 • 1.000 phút thoại nội mạng dùng chung các thành viên trong nhóm
 • Truyền hình theo yêu cầu: Gói nâng cao 
 • Giá cước 7 tháng : 1.794.000đ
 • Giá cước 15 tháng : 3.588.000đ
Đăng Ký

Home Game

Giá chỉ từ : 299.000 đ/tháng(đã VAT)

 • Wifi  cáp quang 150Mbps
 • 30GB: Chia sẻ data tối đa 5 thành viên
 • 1.000 phút thoại nội mạng dùng chung các thành viên trong nhóm
 • Truyền hình theo yêu cầu: Gói nâng cao 
 • Giá cước 7 tháng : 1.794.000đ
 • Giá cước 15 tháng : 3.588.000đ
Đăng Ký

GÓI CƯỚC HOME TV

HOME TV1_UT1

189.000đ/Tháng

 • Wifi siêu tốc độ 80Mbps
 • Truyền hình MyTV nâng cao 180 kênh
 • Thiết bị đi kèm : 1 STB
Đăng Ký

HOME TV2

225.000đ/Tháng

 • Wifi siêu tốc độ 120Mbps
 • Truyền hình MyTV nâng cao 180 kênh
 • Thiết bị đi kèm : 1 STB
 • Giá cước 4 tháng : 675.000đ
 • Giá cước 7 tháng : 1.350.000đ
 • Giá cước 15 tháng : 2.700.000đ
Đăng Ký

HOME TV3 

238.500đ/Tháng

 • Wifi siêu tốc độ 150Mbps
 • Truyền hình MyTV chuẩn 180 kênh
 • Thiết bị đi kèm : 1 STB + 1 mesh
 • Giá cước 4 tháng : 715.500đ
 • Giá cước 7 tháng : 1.431.000đ
 • Giá cước 15 tháng : 2.862.000đ
Đăng Ký

HOME TV4 SUPER

268.500đ/Tháng

 • Wifi siêu tốc độ 250Mbps
 • Truyền hình MyTV chuẩn 180 kênh
 • Thiết bị đi kèm : 1 STB
 • Giá cước 4 tháng : 805.500đ
 • Giá cước 7 tháng : 1.611.00.000đ
 • Giá cước 15 tháng : 3.222.000đ
Đăng Ký

HOME TV5 SUPER

304.000đ/Tháng

 • Wifi siêu tốc độ 300Mbps
 • Truyền hình MyTV chuẩn 180 kênh
 • Thiết bị đi kèm : 1 STB + 3 mesh
 • Giá cước 4 tháng : 970.500đ
 • Giá cước 7 tháng : 1.941.000đ
 • Giá cước 15 tháng : 3.882.000đ
Đăng Ký