VD149S 6 THÁNG


520,000đ


 • 4 GB/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
 • 1500 phút gọi nội mạng miễn phí(cuộc gọi < 30 phút)
 • 200 phút gọi ngoại mạng
 • 200 SMS nội mạng
 • 6 chu kỳ, mỗi chu kỳ 30 ngày
Đăng Ký

VD149S 6 THÁNG


520,000đ


 • 4 GB/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
 • 1500 phút gọi nội mạng miễn phí(cuộc gọi < 30 phút)
 • 200 phút gọi ngoại mạng
 • 200 SMS nội mạng
 • 6 chu kỳ, mỗi chu kỳ 30 ngày
Đăng Ký

VD149S 6 THÁNG


520,000đ


 • 4 GB/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
 • 1500 phút gọi nội mạng miễn phí(cuộc gọi < 30 phút)
 • 200 phút gọi ngoại mạng
 • 200 SMS nội mạng
 • 6 chu kỳ, mỗi chu kỳ 30 ngày
Đăng Ký

VD149S 6 THÁNG


520,000đ


 • 4 GB/ngày (hết tốc độ cao dừng truy cập)
 • 1500 phút gọi nội mạng miễn phí(cuộc gọi < 30 phút)
 • 200 phút gọi ngoại mạng
 • 200 SMS nội mạng
 • 6 chu kỳ, mỗi chu kỳ 30 ngày
Đăng Ký