GÓI CƯỚC THOẠI + DATA

VD149

149.000đ/tháng

 • 6 GB/ngày
 • 1500 phút gọi nội mạng miễn phí(cuộc gọi < 30 phút)
 • 200 phút gọi ngoại mạng
 • 200 SMS nội mạng
 • Giá gói 6 tháng: 745.000đ
 • Giá gói 12 tháng: 1.490.000đ
Đăng ký

VD120

120.000đ/tháng

 • 5 GB/ngày
 • 1500 phút gọi nội mạng vinaphone
 • 100 phút gọi ngoại mạng
 • Giá gói 3 tháng: 360.000đ
 • Giá gói 7 tháng: 720.000đ
 • Giá gói 14 tháng: 1.440.000đ
Đăng ký

VD89P

89.000đ/tháng

 • 4 GB/ngày
 • 1500 phút gọi nội mạng vinaphone
 • 50 phút gọi ngoại mạng
 • Giá gói 3 tháng: 267.000đ
 • Giá gói 6 tháng: 445.000đ
 • Giá gói 12 tháng: 890.000đ
Đăng ký

FCLUB

79.000đ/tháng

 • 3 GB/ngày
 • 1500 phút gọi nội mạng vinaphone
 • 60 phút gọi ngoại mạng
 • Giá gói 3 tháng: 190.000đ
 • Giá gói 6 tháng: 395.000đ
 • Giá gói 12 tháng: 790.000đ
Đăng ký
GÓI CƯỚC THOẠI

C89

89.000đ/tháng

 • 1500 phút gọi nội mạng vinaphone
 • 60 phút gọi ngoại mạng
 • 60 SMS nội mạng
 • Giá gói 3 tháng: 222.500đ
 • Giá gói 6 tháng: 445.000đ
 • Giá gói 12 tháng: 890.000đ
Đăng ký

C69

69.000đ/tháng

 • 1500 phút gọi nội mạng vinaphone
 • 60 phút gọi ngoại mạng
 • 30 SMS nội mạng
 • Giá gói 3 tháng: 172.500đ
 • Giá gói 7 tháng: 345.000đ
 • Giá gói 14 tháng: 690.000đ
Đăng ký

C50

5.000đ/ngày

 • 50 phút gọi nội mạng vinaphone
 • 50 SMS nội mạng
Đăng ký

C15

2.500đ/ngày

 • 15 phút gọi nội mạng vinaphone
 • 50 SMS nội mạng
Đăng ký