DATA

D2

10.000đ/ngày

 • 2GB sử dụng trong 24 giờ.
 • Hết dung lượng tiếp tục truy cập Internet ở tốc độ thông thường.
 • Đăng ký soạn tin: D2 DL 0889727374 gửi 1543
Đăng Ký

D15

15.000đ/lần

 • 5GB sử dụng trong 24 giờ.
 • Hết dung lượng tính cước theo gói đang dùng.
 • Đăng ký soạn tin: D15 DL 0889727374 gửi 1543
Đăng Ký

D7

7.000đ/tháng

 • 1,2GB sử dụng trong 24 giờ.
 • Hết dung lượng tính theo cước data gói M0
 • Đăng ký soạn tin: D7 DL 0889727374 gửi 1543
Đăng Ký

D3

15.000đ/lần

 • 3GB sử dụng trong 3 ngày.
 • Hết dung lượng tính cước theo gói đang sử dụng.
 • Đăng ký soạn tin: D3 DL 0889727374 gửi 1543
Đăng Ký